Bijdage PCW bij bespreking Reglement van Orde

Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter,

Het reglement van orde bevat regels hoe de gemeenteraad in onze gemeente behoort te functioneren. Hoewel het misschien een van onze eigen verordeningen is die het minst daadwerkelijk wordt gelezen en geraadpleegt, bepaald het wel voor belangrijk deel ons functioneren als gemeenteraad. Het is daarom goed dat wij ons functioneren aan het einde van de vorige raadsperiode hebben geëvalueerd en dat wij toch een weekje extra de tijd hebben genomen om het reglement nog keer extra tegen het licht te houden. Vanuit onze en andere fracties zijn diverse suggesties gedaan die of zijn verwerkt of beargumenteerd toch niet zijn overgenomen. Dank daarvoor aan elkaar en richting griffie.

Nog twee punten wil ik aan de orde stellen. Ten eerste willen wij de suggestie of het verzoek doen om over medio een jaar deze verordening nog eens te evalueren en dan nog eens goed te kijken hoe burgerparticipatie en introductie van de gast van de raad kunnen worden meegenomen. Besluitbewaking en effectieve bewaking van toezeggingen vanuit het college kunnen daarin meegenomen worden. Daar hebben we nu nog niet helemaal een goed gevoel bij.

Een tweede punt is het aantal dua-raadsleden, dat we straks fractievertegenwoordigers gaan noemen. Dat aantal is volgens het huidige voorstel twee en willen we houden op maximaal drie. Een rondje langs de fracties leerde mij dat bij zeker drie andere fracties die wens en behoefte bestaat. Vanuit een goede voorbereiding op het raadslidmaatschap, het kwaliteitsdenken in fractie en gemeenteraad willen we daarom een amendement indienen om het aantal fractievertegenwoordigers te maximeren op drie.

Waddinxveen, 16 april 2014
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  Gisteren
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»