Bijdrage PCW bij bespreking coalitieakkoord 2014-2018

Geschreven op:

Voorzitter, de PCW is tevreden met het voorliggende coalitieakkoord. Tevreden omdat elementen die voor ons zwaar wegen erin zitten. Ik noem dan concreet de handhaving van de winkelsluiting op zondag waarvan vanuit de PCW voor de verkiezingen al is gezegd dat het een breekpunt is bij een coalitievorming. Niet omdat wij dat leuk vonden, maar omdat het bij de PCW erg diep zit naar een samenleving te streven die als het kan iets uitstraalt van collectieve rustmomenten zoals in de Bijbel wordt beschreven.

Gedreven vanuit de christelijke waarden en normen is zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste die het moeilijk heeft, een gegeven. Dat de zorg en aandacht voor zwakkeren en minima in dit akkoord benoemd is en ook deels financieel vertaald is in een extra buffer van 500.000, is een punt waar we blij mee zijn. In de uitwerking zal de PCW het college op dit punt aandachtig blijven volgen.

Voorzitter, in het akkoord vinden we punten terug die we ook in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Onderwerpen als het knelpunt van de hefbrug, parkeren, Souburgh werden en worden breed gedeeld en het is goed dat deze zaken die eerder al breed gesteund werden, nu concreet worden genoemd en soms ook van geld voorzien.
Dat er concreet geld wordt vrijgemaakt voor behoud van historische bebouwing in ons dorp stemt ons tevreden. Teveel historisch waardevolle bebouwing is verloren gegaan; daarom zijn we blij met het voorstel gemeentelijk monumentenbeleid op te gaan stellen.

Een ander punt waar we als PCW verguld mee zijn is de aandacht voor de lokale ondernemers. Naast het ondernemersfonds waar de PCW al langer voor pleitte, zien we het als een gezamenlijke uitdaging om inderdaad de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Zuid-Holland te worden. En waarom zouden we onder willen doen voor Bergambacht die twee keer de Nederlandse titel binnenhaalde? Wat ons betreft een mooie uitdaging voor de komende periode. 

Voorzitter, in dit akkoord zijn niet alleen de punten van de deelnemende partijen genoemd. Bewust is op verzoek de informateur langs de andere fracties gegaan om hen te verzoeken om punten aan te dragen. De PCW is van de harmonie, van draagvlak. Daarom waarderen we het dat alle politieke fracties in dit akkoord punten uit hun verkiezingsprogram kunnen terug vinden.

Vaak wordt aan het begin van een nieuwe periode gezegd dat er heel veel zware taken wachten. In 2010 was dat de onzekere financiële situatie, de vastzittende ruimtelijke ontwikkeling van Waddinxveen en de onzekerheid over wel of niet zelfstandig verder kunnen gaan. Die zaken zijn helder geworden, soms heel letterlijk zichtbaar zelfs. De komende jaren zijn er weer veel uitdagingen maar nu ook veel op andere vlakken. Een aantal zijn al genoemd zoals Souburgh, de Passage, de bereikbaarheid van Waddinxveen. Op het punt van het verduurzamen, ook een zwaarwegend punt voor de PCW, van Waddinxveen en op het sociale domein zijn nog stappen te maken. Daar kunnen de wethouders hun stempel gaan zetten.

Voorzitter, de coalitiepartijen hebben mede daarom besloten een vierde wethouder te benoemen. Primair voor het sociale domein. Dat is een goede zaak. Daarmee is het team van wethouders en een voortzetting van een succesvol team en is sprake van vernieuwing door twee nieuwe wethouders. Dat mevrouw Nieboer op het verzoek van de PCW en van de coalitie positief heeft willen reageren, waarderen we zeer. Met nog meer kracht werken voor Waddinxveen.

Voorzitter, met belangstelling zien we de uitwerking van dit akkoord in een programma tegemoet. De PCW fractie heeft er vertrouwen in dat we met elkaar goede dingen kunnen doen voor Waddinxveen en haar inwoners. Wij willen dit nieuwe college van B&W, de medewerkers van de gemeente en deze raad Gods zegen toewensen.

Waddinxveen, 21 mei 2014,
Namens de PCW-fractie, Herman Timmermans

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»