Bijdrage PCW bij vaststelling bestemmingsplan Glasparel+

Geschreven op:

Voorzitter,

Tijdens de opiniërende gemeenteraad vorige week hebben wij kort de het verband geschetst tussen de Zuidplasontwikkelingen vanaf 2000 en de ontwikkeling van Glasparel+. Ik ga nu niet herhalen waarom wij toen aangegeven hebben niet tegen te zullen stemmen. Wel wil ik namens de PCW nu wel aangeven waarom wij voor zullen stemmen:
1. Het project brengt de realisatie van de Bentwoudlaan een flinke stap dichterbij
2. Voor Waddinxveen en de regio is er een stimulans m.b.t. werkgelegenheid
3. Met de invulling is ernstig rekening gehouden dat het om één van de entrees van ons dorp gaat
4. Er ligt een hoge duurzaamheidsambitie.

Voorzitter, de zuidwest kant van Waddinxveen verandert! Gezien de plannen die nu ter besluitvorming voorleggen gaat het zeker om een verantwoorde verandering. Wij zien uit naar de realisatie van deze kans.


Waddinxveen, 9 juli 2014
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»