Bijdrage PCW bij vaststelling bestemmingsplan Glasparel+

Geschreven op:

Voorzitter,

Tijdens de opiniërende gemeenteraad vorige week hebben wij kort de het verband geschetst tussen de Zuidplasontwikkelingen vanaf 2000 en de ontwikkeling van Glasparel+. Ik ga nu niet herhalen waarom wij toen aangegeven hebben niet tegen te zullen stemmen. Wel wil ik namens de PCW nu wel aangeven waarom wij voor zullen stemmen:
1. Het project brengt de realisatie van de Bentwoudlaan een flinke stap dichterbij
2. Voor Waddinxveen en de regio is er een stimulans m.b.t. werkgelegenheid
3. Met de invulling is ernstig rekening gehouden dat het om één van de entrees van ons dorp gaat
4. Er ligt een hoge duurzaamheidsambitie.

Voorzitter, de zuidwest kant van Waddinxveen verandert! Gezien de plannen die nu ter besluitvorming voorleggen gaat het zeker om een verantwoorde verandering. Wij zien uit naar de realisatie van deze kans.


Waddinxveen, 9 juli 2014
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»