Bijdrage PCW inzake brief informateur over stoppen coalitieonderhandelingen met D66

Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter,

Aan de informateur heeft het niet gelegen. De complimenten aan de informateur voor zijn procesrol. En voor mevrouw Verrips, voor haar snelle en kwalitatief goede verslagen. Het verslag van de informateur is duidelijk. De verdere verkenning naar een samenwerking tussen pcw en D66 is niet zinvol.

De verkenning is zeer intensief geweest, waarbij de beide partijen, maar ik kan uiteraard alleen namens de pcw spreken, getracht hebben elkaar te vinden. En zeer dicht zijn genaderd. Maar het water was te breed voor onze touwen. Er was nadat de informateur had afgeconcludeerd, een gevoel van teleurstelling en een gevoel van goed dat de duidelijkheid er is. De gesprekken waren open, persoonlijk, en gericht op resultaat.

Zeer belangrijk is dat beiden concludeerden dat de sfeer goed bleef, en de onderhandelingen fair zijn gevoerd. Dat is belangrijk voor de komende 4 jaar. Daarbij hebben we breed verkend waar tussen de partijen overeenstemming was en waar de verschillen lagen. En die verschillen, mijnheer de voorzitter lagen, waar ze in de verkiezingscampagne ook lagen, onderwijs, financiën, cultuur, en zondagsrust. Dat was een breed pakket aan hobbels. De heer Grooten heeft voordat de gesprekken gingen plaatsvinden, in deze raad aangegeven dat het maar zeer de vraag was of we er uit zouden komen. Dat had hij goed gezien.

Hoe nu verder? Mijnheer de Voorzitter, de PCW is van mening dat een verkenning naar een samenwerking tussen CDA, VVD en pcw zinvol is. Een coalitie die haar bestaansrecht heeft bewezen, die een sterk team van wethouders in de afgelopen 4 jaar heeft geleverd, en daadkrachtig is. Wij stellen voor dat de informateur blijft en nu onderzoek gaat doen naar deze coalitie. Ik dien hiertoe een motie in.

Waddinxveen, 9 april 2014
Namens de PCW-fractie, drs. H. (Herman) Timmermans

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»