Bijdrage PCW inzake brief informateur over stoppen coalitieonderhandelingen met D66

Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter,

Aan de informateur heeft het niet gelegen. De complimenten aan de informateur voor zijn procesrol. En voor mevrouw Verrips, voor haar snelle en kwalitatief goede verslagen. Het verslag van de informateur is duidelijk. De verdere verkenning naar een samenwerking tussen pcw en D66 is niet zinvol.

De verkenning is zeer intensief geweest, waarbij de beide partijen, maar ik kan uiteraard alleen namens de pcw spreken, getracht hebben elkaar te vinden. En zeer dicht zijn genaderd. Maar het water was te breed voor onze touwen. Er was nadat de informateur had afgeconcludeerd, een gevoel van teleurstelling en een gevoel van goed dat de duidelijkheid er is. De gesprekken waren open, persoonlijk, en gericht op resultaat.

Zeer belangrijk is dat beiden concludeerden dat de sfeer goed bleef, en de onderhandelingen fair zijn gevoerd. Dat is belangrijk voor de komende 4 jaar. Daarbij hebben we breed verkend waar tussen de partijen overeenstemming was en waar de verschillen lagen. En die verschillen, mijnheer de voorzitter lagen, waar ze in de verkiezingscampagne ook lagen, onderwijs, financiƫn, cultuur, en zondagsrust. Dat was een breed pakket aan hobbels. De heer Grooten heeft voordat de gesprekken gingen plaatsvinden, in deze raad aangegeven dat het maar zeer de vraag was of we er uit zouden komen. Dat had hij goed gezien.

Hoe nu verder? Mijnheer de Voorzitter, de PCW is van mening dat een verkenning naar een samenwerking tussen CDA, VVD en pcw zinvol is. Een coalitie die haar bestaansrecht heeft bewezen, die een sterk team van wethouders in de afgelopen 4 jaar heeft geleverd, en daadkrachtig is. Wij stellen voor dat de informateur blijft en nu onderzoek gaat doen naar deze coalitie. Ik dien hiertoe een motie in.

Waddinxveen, 9 april 2014
Namens de PCW-fractie, drs. H. (Herman) Timmermans

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»