Informerende en opinierende bespreking Visie beheer openbare ruimte

Geschreven op:

1. Goed dat er nu een concept visie ligt. Zij heeft betrekking op de bestaande periode, tot 2018.
2. Openbare ruimte kwaliteit is een soort etalage van de gemeente , en gemeente geeft voorbeeld voor openbare ruimte. Normatief gaat het de pcw in het kader van kwaliteit en duurzaamheid om waarde behoud, of het aan een toekomstige generatie iets beter nalaten van publieke ruimtes.

3 idee van differentiatie vind ik een goede richting. Niet alle openbare ruimte heeft zelfde functie, heeft dezelfde publieke waarden.
4. Een aantal jaren geleden heeft de raad uitgesproken, samen met college dat niveau verlaging naar c, geen goede richting was. Het college heeft goed onderhandeld met marktpartijen en over het niveau op minimum naar b getrokken. Dat had zeer de instemming van de PCW.

5. Een richting van een a label voor de centra heeft onze steun. Dat gaat de inwoners opvallen, dat is goed voor de etalage functie.

6. We kunnen ons voorstellen dat een verhoging geld kost. Toch hebben we vragen bij de oplossingsrichting om dat te betalen met verlaging naar c niveau van buitengebied en de bedrijven terreinen.

7. Gemiddeld genomen zijn in Nederland grote woorden gesproken over kwaliteits handhaving door de overheden op bedrijventerreinen. En telkens zijn de terreinen als eerste aan de beurt als er bezuinigd moet worden.

8. Goed vind ik ook dat in de visie gesproken wordt over participatie door de bewoners, de gebruikers. Wordt u daarover misschien nog iets meer zeggen hoe u dat ziet?

Ik heb nog de volgende vragen:
1. Is het mogelijk in de uitwerking om in elk geval voor de informatie naar ons toe om een uitsplitsing te maken tussen de bedrijventerreinen en het buitengebied. Wat is dan het financiële effect?
2. Niveau c geeft aan: duidelijke schade, veel op aan te merken. Is dat niveau het niveau dat de raad tot nu toe wenst?
3. Is het mogelijk om een relatie te leggen met het ondernemrsfonds? Ik kan me voorstellen dat als er extra kwaliteit wordt toegevoegd, gebruikers mogelijk daarin vanuit dat fonds willen meedenken, mee financieren
4. Is er met de inwoners overleg geweest over aan welke participatie vormen de gemeente denkt of komt dit bij de uitwerking.
5. We willen de meest ondernemersvriendelijkemgemeente worden. Denkt u dat dit voorstel daaraan een bijdrage levert?

Waddinxveen, 2 juli 2014
Namens de PCW-fractie, drs. H. (Herman) Timmermans

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»