Informerende en opinierende bespreking Visie beheer openbare ruimte

Geschreven op:

1. Goed dat er nu een concept visie ligt. Zij heeft betrekking op de bestaande periode, tot 2018.
2. Openbare ruimte kwaliteit is een soort etalage van de gemeente , en gemeente geeft voorbeeld voor openbare ruimte. Normatief gaat het de pcw in het kader van kwaliteit en duurzaamheid om waarde behoud, of het aan een toekomstige generatie iets beter nalaten van publieke ruimtes.

3 idee van differentiatie vind ik een goede richting. Niet alle openbare ruimte heeft zelfde functie, heeft dezelfde publieke waarden.
4. Een aantal jaren geleden heeft de raad uitgesproken, samen met college dat niveau verlaging naar c, geen goede richting was. Het college heeft goed onderhandeld met marktpartijen en over het niveau op minimum naar b getrokken. Dat had zeer de instemming van de PCW.

5. Een richting van een a label voor de centra heeft onze steun. Dat gaat de inwoners opvallen, dat is goed voor de etalage functie.

6. We kunnen ons voorstellen dat een verhoging geld kost. Toch hebben we vragen bij de oplossingsrichting om dat te betalen met verlaging naar c niveau van buitengebied en de bedrijven terreinen.

7. Gemiddeld genomen zijn in Nederland grote woorden gesproken over kwaliteits handhaving door de overheden op bedrijventerreinen. En telkens zijn de terreinen als eerste aan de beurt als er bezuinigd moet worden.

8. Goed vind ik ook dat in de visie gesproken wordt over participatie door de bewoners, de gebruikers. Wordt u daarover misschien nog iets meer zeggen hoe u dat ziet?

Ik heb nog de volgende vragen:
1. Is het mogelijk in de uitwerking om in elk geval voor de informatie naar ons toe om een uitsplitsing te maken tussen de bedrijventerreinen en het buitengebied. Wat is dan het financiële effect?
2. Niveau c geeft aan: duidelijke schade, veel op aan te merken. Is dat niveau het niveau dat de raad tot nu toe wenst?
3. Is het mogelijk om een relatie te leggen met het ondernemrsfonds? Ik kan me voorstellen dat als er extra kwaliteit wordt toegevoegd, gebruikers mogelijk daarin vanuit dat fonds willen meedenken, mee financieren
4. Is er met de inwoners overleg geweest over aan welke participatie vormen de gemeente denkt of komt dit bij de uitwerking.
5. We willen de meest ondernemersvriendelijkemgemeente worden. Denkt u dat dit voorstel daaraan een bijdrage levert?

Waddinxveen, 2 juli 2014
Namens de PCW-fractie, drs. H. (Herman) Timmermans

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»