Vervolg fase 1 vervangende nieuwbouw basisscholen Waddinxveen-Noord

Geschreven op:

Zorgvuldige haast


Al lange tijd wordt gesproken over nieuwbouw voor de scholen in Waddinxveen-Noord. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat wij de keus hebben gemaakt voor de WSE-locatie. Een jaar van wachten en vertraging voor de scholen; de geplande realisatie in 2016 is een jaar opgeschoven. De oproep van mevrouw Van Zoelen vorige week was dan ook helder: stem alsjeblieft snel in met het nu voorliggende voorstel, zodat de plannen verder uitgewerkt kunnen worden. Met of zonder gymzaal.
De PCW deelt die mening en wil dat dit dossier met zorgvuldige haast verder wordt opgepakt. Zorgvuldig, omdat er nog ruimte lijkt voor optimalisatie van het plan, rekening houdend met de wensen van omwonenden en behoud van het aanwezige groen. Haast, zodat het doel dat nu is gesteld (opening bij aanvang van het schooljaar 2017-2018) zal worden gehaald en er geen verdere vertraging optreedt. Uitstel van de besluitvorming vinden wij dan ook niet wenselijk, zodat wij u allen oproepen om volgende week dit raadsvoorstel te steunen.

Voorstel niet geheel duidelijk

Met diverse fracties delen wij wel de onvrede over het voorliggende voorstel. Het voorstel is voor ons ook nog niet geheel duidelijk: welke praktische keuzes liggen hiermee nu vast en welke aanpassingsmogelijkheden zijn er nog? Is er bijvoorbeeld nog wel ruimte voor een verschuiving van de K&R-zone en/of verschuiving van het bouwvlak van de school, of ligt dit nu vast? Uit de woorden van de wethouder van vorige week hebben wij begrepen dat schuiven nog wel mogelijk is, terwijl de tekst van het raadsvoorstel onder 2. spreekt over het vaststellen van de uitgangspunten overeenkomstig de aanbevelingen uit het rapport Roelofs. Wellicht is het handig om in een motie hiervoor nog expliciet aandacht te vragen.

Kosten

Punt 6. spreekt over aanvullende kosten van de locatiekeuze. Alsof de keus voor het WSE-terrein zou leiden tot fors hogere kosten dan de locatie Peter Zuidlaan. In de vergadering vorige week is door het college duidelijk aangegeven dat dit niet het geval is. Dit blijkt ook wel uit bijlage 2, die vorig jaar ook bij het raadsvoorstel zat: voor locatie 1 werd toen ook al gesproken over € 1,3 mio voor aanpassing infrastructuur, exclusief verbreding van Chopinlaan (bijna € 900.000). Samen een slordige € 2 mio. De tekst van het raadsvoorstel is dan ook wat ongelukkig. Bijlage 7 bij het raadsvoorstel is ronduit onhandig en heeft ons in eerste instantie op het verkeerde been gezet. De wethouder gaf vorige week aan dat deze bijlage beter niet (zo) bij de stukken had kunnen zitten. Hier is wat ons betreft wel genoegd over gezegd. Het gevraagde budget lijkt onvermijdelijk en wij willen het voorstel op dit punt dan ook steunen. De kinderen van Waddinxveen zijn het waard!


 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  RT @Dierendal: Wat een geweldig nieuws! De Raad @gemeenteWveen heeft unaniem besloten de bezuinigingen @Dierendal te schrappen: onze beheer…
  Vandaag
 • PCW
  RT @HHortensius: Blij dat de begroting 2020- 2023 @gemeenteWveen met unanieme stemmen is aangenomen met dank aan een constructieve raad htt…
  Vandaag
 • PCW
  Jannes Berghout, PCW, pleit, tijdens bespreking beleidskader sociaal domein Waddinxveen, voor meer ondersteuning ma… https://t.co/W9w4z4rGaX
  Gisteren
 • PCW
  Hans van Mourik, PCW, pleit voor een verhoging van 25% van de toeristenbelasting voor de recreatiesector ipv de veel te forse 100%.
  Gisteren
 • PCW
  Martijn Kortleven pleit in de algemene beschouwingen voor het niet schrappen van de collectieve zorgverzekering. De… https://t.co/oelHVnHNFT
  Gisteren

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»