Noodopvang, inbrekerswerktuigen, woonwagenbeleid en Jaarverslag 2015

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De afgelopen weken stonden niet heel veel onderwerpen op de raadsagenda. De noodopvang van vluchtelingen en het woonwagenbeleidsplan waren eigenlijk de enige 'zwaarwichtige' agendapunten. Daardoor konden we op 3 februari (opiniërende gemeenteraad) om 20:32 uur naar huis. Afgelopen woensdag (10 februari) werd het iets later (22:07 uur).

Noodopvang vluchtelingen
Met betrekking tot de mogelijke noodopvang van vluchtelingen zijn wij als gemeenteraad op woensdagavond 27 januari mondeling geïnformeerd. Ook daarna is er informatie verstrekt. Een helder document met veel gestelde vragen (uiteraard voorzien van antwoorden) staat op de website van de gemeente Waddinxveen.

In de afgelopen weken hebben wij als PCW-fractie, mede naar aanleiding ook van een breed scala van reacties uit de bevolking, ons bezonnen. Onze visie en aandachtspunten hebben wij in een open brief naar het college gestuurd en op enig moment zullen wij daar in besluitvorming op terugkomen.

Inbrekerswerktuigen
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden inbrekerswerktuigen bij je te hebben. De aanpak hiervan is vrij complex; de strafbaarstelling is laag (boete van maximaal € 140,=) en alleen ’s nachts kan er juridisch effectief gehandeld worden. Toch is het terugdringen van inbraken een prioriteit in het veiligheidsprogramma van menige gemeente. Putten heeft inmiddels een creatieve, maar ook juridisch door Rechtbank geaccordeerde, aanpak: het bestuursrechtelijk ‘beboeten’ door middel van een dwangsom van wel € 2.500,= per geconstateerde overtreding. Daarvan kan een veel sterkere preventieve werking uitgaan. Als PCW-fractie sprak ons dat aan en daarom hebben Jannes Berghout en ondergetekende hier schriftelijke vragen over gesteld..

Jaarverslag 2015
Ja zeggen en ja doen is niet hetzelfde, of toch wel? In een verkiezingsprogramma beloof je als fractie diverse punten in de lopende raadsperiode uit te willen voeren. Maar gebeurt dat dan ook echt…?? Om verantwoording af te leggen aan onze kiezers en Waddinxveense inwoners brengen wij al diverse jaren een jaarverslag uit. Van de week heb ik als fractiesecretaris het Jaarverslag afgerond. Binnenkort wordt het in de fractie en met het bestuur besproken. Naar verwachting wordt het Jaarverslag 2015 half maart 2016 op de website geplaatst.

Woonwagenbeleidsplan
Voor fractiecollega Erik ging er veel tijd en energie zitten in het woonwagenbeleidsplan. Een pittig thema omdat het omgeven is met teleurstellingen, emoties etc. vanuit zowel de woonwagenbewoners zelf, de omwonenden, de gemeente en de Woningbouwvereniging. Zijn bijdrage dwong respect af en de door hem ingediende amendement en motie werden unaniem aangenomen. Applaus van de publieke tribune!

Peter van den Berg
raadslid PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»