Van misdaadmeter tot insectenhotel

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Dinsdagavond 31 mei 2016 een interessant werkbezoek van de PCW-fractie, ChristenUnie- en SGP-fracties van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Naast een werkbezoek aan Boomkwekerij Leune in Benthuizen (een van de weinige bijna biologische boomkwekers in Nederland) ook een bezoek aan de Van der Spek Groep (hovenier, groenonderhoud en groenprojecten). Interessant en leerzaam om na te denken over duurzaamheid, insectenhotels (zie foto), maatschappelijk verantwoord ondernemen, lokaal aanbestedingsbeleid, herstructurering en nog meer onderwerpen die de Greenport raken. Aardig elkaar over gemeentegrenzen heen maar in partijverband te ontmoeten. We proberen dergelijke zoeken jaarlijks te plannen met zowel de Greenport Regio Boskoop als de glastuinbouw (Greenport regio Westland).

Wat betreft die insectenkasten…. Kees Leune behoort wellicht dit jaar tot de 1% van de boomkwekers die duurzaam gecertificeerd is en alleen biologisch inzet op bestrijding van ziekten. Zo heeft hij vorig jaar de ‘spint’ niet bestreden maar nam de natuur het binnen enkele weken voor hem op. Insecten, bijen etc. nemen een grotere en belangrijkere ‘rol’ in dan we denken! Van Rien van der Spek leerden we dat groen ingezet kan worden tegen agressie, dat inzet met mensen met een beperking mooi en belangrijk is als je in ze investeert: ze worden gewaardeerd, voelen zich gewaardeerd en zijn (daardoor) ontzettend loyaal. Een verslag van het werkbezoek kunt u hier nalezen.

Schriftelijke vragen over (on)veiligheid in de gemeente Waddinxveen
De achterliggende jaren is de gemeente steeds "gestegen" op de 'ranglijst' van de AD-Misdaadmonitor. Stonden we 2014 op plek 190, in 2015 was dat plek 139 en dit jaar op plaats 118. Niet leuk en niet best. Om deze reden heb ik samen met collega-raadslid Jannes Berghout vrijdag 27 mei 2016 schriftelijke vragen aan het college gesteld. Een nieuwsbericht daarover is op de website geplaatst.

Sterke pleegzorg?!
Donderdagmiddag 26 mei 2016 een studiemiddag 'pleidooi voor sterke pleegzorg' aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Aanleiding vormt de nieuwe druk van 'Juridische paraplu voor pleegouders' (advocaat en pleegzorgdeskundige Mariska Kramer) maar ook actueel door onderzoeken als die van Commissie De Winter en Samsom. Onderwerpen waren: nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internationale en landelijke wetgeving en jurisprudentie maar ook een thema als hechting. Sprekers waren enkele professoren, een pleegouder, een onderzoeker en een kinderrechter. Aardig was het persoonlijke verhaal van de kinderrechter die professioneel bij dit onderwerp betrokken is maar als jongere een pleegbroer kreeg en zelf in zijn gezin ook pleegkinderen opnam. De verlengde jeugd- en pleegzorg 'neem ik mee naar huis': bij de sport krijgen sporters blessuretijd en dat gaat niet ten koste van de wedstrijd. Waarom zou dat niet voor jeugd- en pleegzorg gelden?! Wellicht een thema voor de pleegouderraad om aan de lokale politiek voor te leggen....?!? De cursus was overigens op een mooie en bijzondere locatie: het Utopia Weeshuis in Leiden.


Peter van den Berg
(raadslid PCW-fractie)

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»