Weblogs

Speerpunt 8 : een ondernemersvriendelijke gemeente

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

Waddinxveen wil graag een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. De fractie van de PCW staat daar voor 100% achter. De vraag is natuurlijk: welke criteria leg je daarvoor aan. En zijn die criteria dan... Lees meer »

Van misdaadmeter tot insectenhotel

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Dinsdagavond 31 mei 2016 een interessant werkbezoek van de PCW-fractie, ChristenUnie- en SGP-fracties van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Naast een werkbezoek aan Boomkwekerij... Lees meer »

Een boomhut in de polder!! Tevreden of ontevreden?

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

In 2002 is de provincie Zuid-Holland begonnen met beleidsontwikkeling voor sanering van verspreid glas. Daarbij kwam al snel een deel van de polder Bloemendaal in beeld. Uiteindelijk is in 2011 de Inrichtingsvisie... Lees meer »

Van gehaktdag naar speelruimteplan en herinrichting Centraal-Station Waddinxveen

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Afgelopen woensdag een informerende gemeenteraadsvergadering. Klein beetje ‘gehaktdag’ net als in de Tweede Kamer…….. de Jaarrekening 2015 stond op de agenda. Omdat het een informerende vergadering was,... Lees meer »

Waddinxveen 2030! Denkt u ook mee?!

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Hoe ziet Waddinxveen er in 2030 uit? Bij de coalitieonderhandelingen en het opstellen van het collegeakkoord is in 2014 afgesproken dat we als Waddinxveen blijven koersen op een burgernabije overheid zijn,... Lees meer »

Reces: vrije tijd en toch actief

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Een vergaderloze periode van het parlement heet een reces. Ook bij de gemeenteraad kennen we een dergelijk gebruik met dat verschil dat bij de Tweede Kamer het een dagtaak betreft en het bij de meeste... Lees meer »

Startbijeenkomst PAR: Adviesraad vanuit de inwoners van Waddinxveen

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Afgelopen maandag was de startbijeenkomst van de Participatie Advies Raad. Een lange naam waarvan wethouder Nieboer bij de startbijeenkomst al aangaf dat het in de volksmond waarschijnlijk gewoon de PAR... Lees meer »

'Roep' om laadpalen krijgt bijval

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Op 29 maart 2016 heb ik namens de PCW-fractie schriftelijke vragen gesteld over een tekort in Waddinxveen aan oplaadpalen voor elektrische auto's. Op 13 april 2016 kregen wij een schriftelijk antwoord... Lees meer »

Van idyllenveldje en ruigtekruiden naar de smul- en heemtuin

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Woensdag (21 april 2016) was er een gebiedsexcursie van de GroenAlliantie Midden-Holland. Waren we in het najaar van 2015 in 't Weegje en Krimpenerhout, vandaag waren we te gast in het Loetbos en Goudse... Lees meer »

Sportbeleid in Waddinxveen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

De nota sportbeleid is een belangrijke nota waarin wij als gemeente Waddinxveen een koers uitzetten. Een stip op de horizon waar wij als gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke partners naar toe... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»