Weblogs

Sportbeleid in Waddinxveen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

De nota sportbeleid is een belangrijke nota waarin wij als gemeente Waddinxveen een koers uitzetten. Een stip op de horizon waar wij als gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke partners naar toe... Lees meer »

Pairen: koehandel of mooie ongeschreven staatsrechtelijke gewoonte?

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Na m’n verjaardag op de eerste lentedag kreeg ik ook te kampen met griep. Vervelend voor thuis, voor het werk, voor de politiek. Ja, want woensdagavond 23 maart was er een besluitvormende vergadering van... Lees meer »

College gaat aan de slag met aanpak inbrekerswerktuigen

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Op 10 februari 2016 hebben Jannes Berghout en ondergetekende schriftelijke vragen ingesteld over de stijging van het aantal inbraken in Waddinxveen en de preventieve (en innovatieve) aanpak van inbrekerswerktuigen.... Lees meer »

Verrommeling van braakliggende percelen? Daar lijkt het niet meer op!

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Het ene actiepunt heeft vaak meer prioriteit dan het andere actiepunt uit het verkiezingsprogramma. In de periode 2014 – eind 2015 hebben we veel energie gestoken in onze speerpunten ‘veilige leefomgeving,... Lees meer »

Evaluatie van een raadsinstrument: het Rekenkameronderzoek

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Tijdens raadscyclus in maart 2016 stond de evaluatie van de Rekenkamercommissie op de agenda. Tijdens de informerende raad heeft fractievertegenwoordiger Martijn Kortleven het woord gevoerd. In de opiniërende... Lees meer »

Moet er een politieke dienstplicht komen?

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

“We kennen de militaire dienstplicht uit het verleden, en de maatschappelijke dienstplicht nu. Maar er zou ook een politieke dienstplicht moeten worden ingevoerd”. Dat bepleit burgemeester Rob Welten van... Lees meer »

Terugblikken, bidden en vooruitblikken

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Afgelopen maandag hadden we het jaarlijkse gesprek tussen fractie en bestuur. Naast wat incidentele overleggen rondom een politiek thema is het een traditie van vele jaren, in ieder geval sinds 2000, dat... Lees meer »

Voorrang op rotonde: auto of fiets?

Door: Kees de Jong | Geschreven op:

Als wethouder heb ik beheer openbare ruimte in de portefeuille en ook verkeer. Een vorige keer heb ik geschreven hoe lastig soms de afwegingen zijn rond groen en vooral rond bomen. Mocht u trouwens een... Lees meer »

Noodopvang, inbrekerswerktuigen, woonwagenbeleid en Jaarverslag 2015

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

De afgelopen weken stonden niet heel veel onderwerpen op de raadsagenda. De noodopvang van vluchtelingen en het woonwagenbeleidsplan waren eigenlijk de enige 'zwaarwichtige' agendapunten. Daardoor konden... Lees meer »

'Werkdruk van de raadsleden', een beschouwing van de nestor

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

Vorig jaar verlieten twee raadsleden de raad van Waddinxveen omdat het raadslidmaatschap niet langer te combineren was met hun werk. In beide gevallen ging het ook nog om fractievoorzitters. Ook elders... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»