Weblogs

Startbijeenkomst PAR: Adviesraad vanuit de inwoners van Waddinxveen

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Afgelopen maandag was de startbijeenkomst van de Participatie Advies Raad. Een lange naam waarvan wethouder Nieboer bij de startbijeenkomst al aangaf dat het in de volksmond waarschijnlijk gewoon de PAR... Lees meer »

'Roep' om laadpalen krijgt bijval

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Op 29 maart 2016 heb ik namens de PCW-fractie schriftelijke vragen gesteld over een tekort in Waddinxveen aan oplaadpalen voor elektrische auto's. Op 13 april 2016 kregen wij een schriftelijk antwoord... Lees meer »

Van idyllenveldje en ruigtekruiden naar de smul- en heemtuin

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Woensdag (21 april 2016) was er een gebiedsexcursie van de GroenAlliantie Midden-Holland. Waren we in het najaar van 2015 in 't Weegje en Krimpenerhout, vandaag waren we te gast in het Loetbos en Goudse... Lees meer »

Sportbeleid in Waddinxveen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

De nota sportbeleid is een belangrijke nota waarin wij als gemeente Waddinxveen een koers uitzetten. Een stip op de horizon waar wij als gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke partners naar toe... Lees meer »

Pairen: koehandel of mooie ongeschreven staatsrechtelijke gewoonte?

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Na m’n verjaardag op de eerste lentedag kreeg ik ook te kampen met griep. Vervelend voor thuis, voor het werk, voor de politiek. Ja, want woensdagavond 23 maart was er een besluitvormende vergadering van... Lees meer »

College gaat aan de slag met aanpak inbrekerswerktuigen

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Op 10 februari 2016 hebben Jannes Berghout en ondergetekende schriftelijke vragen ingesteld over de stijging van het aantal inbraken in Waddinxveen en de preventieve (en innovatieve) aanpak van inbrekerswerktuigen.... Lees meer »

Verrommeling van braakliggende percelen? Daar lijkt het niet meer op!

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Het ene actiepunt heeft vaak meer prioriteit dan het andere actiepunt uit het verkiezingsprogramma. In de periode 2014 – eind 2015 hebben we veel energie gestoken in onze speerpunten ‘veilige leefomgeving,... Lees meer »

Evaluatie van een raadsinstrument: het Rekenkameronderzoek

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Tijdens raadscyclus in maart 2016 stond de evaluatie van de Rekenkamercommissie op de agenda. Tijdens de informerende raad heeft fractievertegenwoordiger Martijn Kortleven het woord gevoerd. In de opiniërende... Lees meer »

Moet er een politieke dienstplicht komen?

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

“We kennen de militaire dienstplicht uit het verleden, en de maatschappelijke dienstplicht nu. Maar er zou ook een politieke dienstplicht moeten worden ingevoerd”. Dat bepleit burgemeester Rob Welten van... Lees meer »

Terugblikken, bidden en vooruitblikken

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Afgelopen maandag hadden we het jaarlijkse gesprek tussen fractie en bestuur. Naast wat incidentele overleggen rondom een politiek thema is het een traditie van vele jaren, in ieder geval sinds 2000, dat... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»