Weblogs

Oranje zwanen (‘lichthinder’) en betrouwbare overheid

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Oranje zwanen en een gemeente die haar huiswerk opnieuw moet doen. Zomaar wat opmerkingen die ik in ons Gouwedorp hoorde. Ja, het college moet een nieuw besluit nemen. Ja, het is goed als lichthinder wordt... Lees meer »

Aan het einde van het kalenderjaar

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

De afgelopen dagen liep de mailbox niet (meer) vol, de komende avonden thuis, bureau leegruimen… Heerlijk, het is Kerstreces!! Meer tijd voor thuis, vrouw en gezin. Wat meer rust nemen, afstand van werk... Lees meer »

Inspiratieavond fractie en bestuur over participatiesamenleving

Geschreven op:

Op 10 oktober kwam de fractie en het bestuur van de PCW samen voor een inspiratieavond over de toenemende invloed van de burger in de lokale politiek. Deze avond was Bas van Hell, specialist op dit gebied... Lees meer »

Duiding bij de tweede bestuursrapportage

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

In de BURAP informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de beleidsvoornemens. Hoe staat het met de ontwikkeling van de bijstandgerechtigden, hoe staat het met het oplossen van parkeerknelpunten,... Lees meer »

Algemene beschouwingen - waarde van fractievertegenwoordigers

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Gisteren waren de zogenaamde algemene beschouwingen. Dit is het jaarlijkse politieke debat rondom de Begroting voor het volgende jaar. Politieke fracties blikken in hun bijdrages kort terug maar vooral... Lees meer »

Fractieprogramma: doen wat je belooft!

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Doen wat je belooft! Het klinkt logisch en we houden het, als u/jij ze mag hebben, ook onze kinderen voor! Eens in de vier jaar stellen partijen een verkiezingsprogramma vast waarin een partij aangeeft... Lees meer »

Speerpunt 5: voldoende en passend woningaanbod

Door: Chris van harten | Geschreven op:

De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen beschikt over een voldoende en voor iedereen passend woningaanbod. Aandachtspunten hierbij zijn: doorstroming op de woningmarkt bevorderen, verkorting van de... Lees meer »

Oktober, een pittige maand voor de wethouder financiën

Door: Kees de Jong | Geschreven op:

Jaarlijkse zorgen voor een wethouder financiën We schrijven oktober en het einde van het jaar is in zicht aan het komen. In gemeenteland betekent dat het huishoudboekje van het komende jaar besproken wordt.... Lees meer »

Eerste ervaring met het tafeltjesspreekuur

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

We zien het eigenlijk al jaren: de afstand tussen de politiek en de inwoners verkleint niet. Dat heeft te maken met vertrouwen. Herkent de inwoner zich nog wel in wat wij zeggen in de gemeenteraad? Die... Lees meer »

Vlees snijden: botsingen van verantwoordelijkheden en maken van keuzes

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Raadslid zijn betekent keuzes maken. Keuzes in en met de fractie, in en met de gemeenteraad maar ook in en met het gezin. Afgelopen week had ik weer zo'n keuze moment. Dinsdagavond had ik twee verplichtingen:... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»