Weblogs

Inbrekerswerktuigen ook in Waddinxveen preventief én bestuursrechtelijk aangepakt

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Op 10 februari 2016 hebben Jannes Berghout en ondergetekende schriftelijke vragen ingesteld over de stijging van het aantal inbraken in Waddinxveen en de preventieve (en innovatieve) aanpak van inbrekerswerktuigen... Lees meer »

Dilemma's met PGB

Door: Jannette Nieboer | Geschreven op:

Laten we hem Pieter noemen. Pieter is rond de 50 en heeft psychische en lichamelijke beperkingen. Hij woont bij zijn ouders, die hem verzorgen. Zij hebben een persoonsgebonden budget (PGB) van de gemeente... Lees meer »

Rouw en verdriet

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Vandaag, donderdag 19 januari 2017, werd Jan de Heer begraven. Jan was 38 jaar jong (...). Intens verdriet bij zijn vrouw en zes jonge kinderen. Een lange ziekte werd hem menselijkerwijze gesproken de... Lees meer »

Gaan en komen

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Aan het einde van het jaar, zeker als de Kerstdagen net voorbij zijn, blikken we terug en vooruit. Wat is er in ons persoonlijk leven, maar ook op het werk (als we een baan mogen hebben…) veel gebeurd.... Lees meer »

Oranje zwanen (‘lichthinder’) en betrouwbare overheid

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Oranje zwanen en een gemeente die haar huiswerk opnieuw moet doen. Zomaar wat opmerkingen die ik in ons Gouwedorp hoorde. Ja, het college moet een nieuw besluit nemen. Ja, het is goed als lichthinder wordt... Lees meer »

Aan het einde van het kalenderjaar

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

De afgelopen dagen liep de mailbox niet (meer) vol, de komende avonden thuis, bureau leegruimen… Heerlijk, het is Kerstreces!! Meer tijd voor thuis, vrouw en gezin. Wat meer rust nemen, afstand van werk... Lees meer »

Inspiratieavond fractie en bestuur over participatiesamenleving

Geschreven op:

Op 10 oktober kwam de fractie en het bestuur van de PCW samen voor een inspiratieavond over de toenemende invloed van de burger in de lokale politiek. Deze avond was Bas van Hell, specialist op dit gebied... Lees meer »

Duiding bij de tweede bestuursrapportage

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

In de BURAP informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de beleidsvoornemens. Hoe staat het met de ontwikkeling van de bijstandgerechtigden, hoe staat het met het oplossen van parkeerknelpunten,... Lees meer »

Algemene beschouwingen - waarde van fractievertegenwoordigers

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Gisteren waren de zogenaamde algemene beschouwingen. Dit is het jaarlijkse politieke debat rondom de Begroting voor het volgende jaar. Politieke fracties blikken in hun bijdrages kort terug maar vooral... Lees meer »

Fractieprogramma: doen wat je belooft!

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Doen wat je belooft! Het klinkt logisch en we houden het, als u/jij ze mag hebben, ook onze kinderen voor! Eens in de vier jaar stellen partijen een verkiezingsprogramma vast waarin een partij aangeeft... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»